Styrkelse af kvinder og piger

Hvad er der på spil?

Kvinder og piger udgør halvdelen af verdens befolkning. Alligevel har de ofte mindre adgang til uddannelse, sundhed og økonomi samt mindre mulighed for at give udtryk for deres meninger og spille en aktiv rolle i beslutningsprocesser. Hvis man ikke udnytter det utrolige potentiale, som  kvinder og piger har, begrænser  samfund deres evne til at vokse og gøre fremskridt.

Hvad gør Tostan?

Kvinder og piger udgør mere end halvdelen af deltagerne i Tostans Community Empowerment Program (CEP). I løbet af programmet udvikler kvinderne lederskabskompetencer, engagerer sig i dialog og demonstrerer deres evne til at træffe vigtige beslutninger for sig selv og deres familier og viser, hvor vigtige de er for deres lokalsamfunds udvikling.


Tostan arbejder også på at engagere mænd og drenge i CEP ved at opfordre dem til at deltage i diskussioner om menneskerettigheder. Mænd og kvinder arbejder sammen om at fremme ligestilling og udvikle nye sociale normer omkring respekt for kvinders og pigers samt mænd og drenges menneskerettigheder og værdighed.


Vi opfordrer kvinder til at påtage sig lederroller i deres lokalsamfund. I hver Community Management Committee (CMC) er mindst ni af de 17  medlemmer kvinder.

Succes i lokalsamfundet

Kvinder, der har deltaget i Tostans program, bliver ledere i lokalsamfundet, menneskerettighedsaktivister og rollemodeller, der viser både unge piger og drenge, at kvinder kan få succes i lederroller og arbejde sammen med mænd som ligeværdige. Deres eksempel er med til at omforme kønsnormerne og styrke kvinderne ved at øge deres status i samfundet.


I Senegal koordineres over 80 procent af de Tostan-uddannede CMC’ere af kvinder. Med denne ledererfaring er de i stand til at påtage sig roller i lokale råd og regionale forbund eller foreninger.


Når kvinder og piger deltager i Tostans program, får de mulighed for at træffe vigtige beslutninger om sundhed, hygiejne, uddannelse og økonomi for sig selv og deres familier. Kvinderne blive aktivt engageret i at fremme positive sociale forandringer; de driver små virksomheder og tjener penge til deres familier; de organiserer kampagner for øget adgang til sundhedspleje for mødre og børn; og de dukker op som regionale ledere i beskyttelsen af menneskerettighederne.

Udvalgte nøgletal

+ 30.000

Kvinder er blevet valgt til lederstillinger i deres lokalsamfund (fra 2022)

72%

Af CMC’erne i Gambia blev i 2021 ledet af kvinder