Menneskerettighedsbaseret uddannelsesprogram​

Menneskerettighedsbaseret uddannelsesprogram

Tostan International er en nonprofitorganisation med hovedkontor i Senegal og Virginia, USA og samarbejder med organisationer i hele Afrika og rundt om i verden. Tostan Danmark er stiftet med det formål at støtte Tostan Internationals arbejde, så endnu flere får adgang til Tostans 3-årige menneskerettighedsbaseret uddannelsesprogram…

Programmet tager afsæt i landsbyernes egne visioner og potentialer og inkluderer fem kerneområder; økonomi, miljø, sundhed, uddannelse og ledelse. Programmet er nået ud til mere end 5,5 mio. mennesker i otte afrikanske lande og 9.517 lokalsamfund fra de otte lande har erklæret opgivelse af FGC (omskæring af piger og kvinder) og børneægteskab (dec. 2021).

Økonomi

Deltagerne lærer, hvordan de leder et projekt og driver en forretning. Tostan giver landsbyerne mulighed for at oprette andelskasser og giver mikrolån så folk – især kvinder – kan starte mindre indkomstskabende aktiviteter.

Miljø

Udvikling af bæredygtige løsninger til fordel for miljøet. Fx uddannelse af solcelle-ingeniører, opførsel af latriner samt dæksler til beskyttelse af brønde. Solcelle-ingeniører, sponsoreret af Tostan, er desuden forpligtet til at installere én solcelle i mindst 50 hjem og uddanne andre i sit lokalsamfund, for at sikre projektets bæredygtighed. Forbedrede sanitetsforhold er også en vital faktor, ikke kun i forhold til at passe på miljøet, men også i arbejdet med at forebygge de sygdomme, der giver diarré – en af de mest udbredte årsager til børnedødelighed i Afrika.

Sundhed

Deltagerne lærer om hygiene, om retten til et liv uden vold og om hvordan sygdomme smitter og kan forebygges. Desuden diskuteres riskoen ved at omskære og gifte unge piger væk, og i dag har næsten 9000 landsbysamfund offentligt sagt fra overfor børneægteskaber, og gifter ikke længere piger under 18 år væk. Derudover har et øget fokus på mor og barns helbred ledt til flere vaccinationer, pre- og postnatale konsultationer og et fald i antallet af børn, der lider af underernæring.

Uddannelse

En uddannelse hjælper ikke kun piger med at blive økonomisk uafhænige, den mindsker også omfanget af mødre- og spædbørnsdødelighed. Uddannede mødre er desuden mere tilbøjelige til at videreformidle fordelene ved god hygiejne og et godt helbred og vil oftere sende deres egne døtre i skole. Gennem Tostans uddannelsesprogram får deltagerne også basale læse- og skrivefærdigheder.

Ledelse

Der undervises i demokratiets fundamentale elementer herunder menneskerettigheder og de forpligtigelser, der følger med at have og forsvare de rettigheder. En demokratisk valgt ledelsesgruppe, hvor 9 ud af 16 medlemmer er kvinder, er desuden med til at øge valgdeltagelsen og fødselsregistreringen i landsbyen samt sikre, at endnu flere indbyggere får deres nationale ID-kort.