Miljø

Hvad er der på spil?

Kvinder og piger udgør halvdelen af verdens befolkning. Alligevel har de ofte mindre adgang til uddannelse, sundhed og økonomi samt mindre mulighed for at give udtryk for deres meninger og spille en aktiv rolle i beslutningsprocesser. Hvis man ikke udnytter det utrolige potentiale, som  kvinder og piger har, begrænser  samfund deres evne til at vokse og gøre fremskridt.

Hvad gør Tostan?

Kvinder og piger udgør mere end halvdelen af deltagerne i Tostans Community Empowerment Program (CEP). I løbet af programmet udvikler kvinderne lederskabskompetencer, engagerer sig i dialog og demonstrerer deres evne til at træffe vigtige beslutninger for sig selv og deres familier og viser, hvor vigtige de er for deres lokalsamfunds udvikling.

Tostan arbejder også på at engagere mænd og drenge i CEP ved at opfordre dem til at deltage i diskussioner om menneskerettigheder. Mænd og kvinder arbejder sammen om at fremme ligestilling og udvikle nye sociale normer omkring respekt for kvinders og pigers samt mænd og drenges menneskerettigheder og værdighed. Vi opfordrer kvinder til at påtage sig lederroller i deres lokalsamfund. I hver Community Management Committee (CMC) er mindst ni af de 17  medlemmer kvinder.

Hvad er der på spil?

Lokalsamfund, der har deltaget i Tostans Community Empowerment Program (CEP), spiller en aktiv rolle i at forbedre deres fysiske miljø.


Mange lokalsamfund holder nu  ugentlige oprydninger, hvor de går sammen om at samle affald op, rydde græs og fjerne stående vand for at skabe et rent og sundt sted at bo. De bygger også latriner for at forhindre spredning af sygdomme og parasitter, bygger mere effektive brændeovne,  som reducerer tiden til at samle træ og det samlede træforbrug, og bygger dæksler til brønde for at beskytte vandet mod forurening.

Udvalgte nøgletal

1.648

Træer plantet i Gambia siden 2021. (er det ikke et mærkeligt tal? Vigtigt nok?)

1.643

Sundheds- og sanitetsoprydninger i lokalsamfund afholdt i Gambia 2021.

+ 1.800

Forbedrede komfurer bygget i Mali i 2018.

2.267

Oprydningsdage afholdt i Guinea-Bissau i 2021.