Sundhed

Hvad er der på spil?

I mange af de landsbyer, hvor Tostan er aktive, er børneægteskaber og omskæring af piger og kvinder (Female Genital Cutting (FGC)) almindelig praksis. En pige, der ikke er omskåret, kan blive udstødt af sit lokalsamfund og kan måske ikke blive gift. Der er dog manglende bevidsthed om den negative indvirkning på pigers og kvinders fysiske og følelsesmæssige sundhed, herunder den betydeligt højere risici under graviditet og fødsel.

Børn og voksnes sundhed er endvidere i fare i landsbyerne på grund af begrænset adgang til sundhedsressourcer og grundlæggende sundhedspleje, lave vaccinationsrater og begrænset bevidsthed om sygdomsforebyggelse og hygiejnepraksis så som håndvask. Desuden kan det være en særlig udfordring for kvinder og piger at få adgang til basale sundhedsydelser som f.eks. konsultationer før og efter fødslen.

Hvad gør Tostan?

Tostans uddannelsesprogram hjælper landsbyens beboere med at forstå sundhedsrisici og gøre sundhed, hygiejne og sygdomsforebyggelse til en prioritet.

Under Tostans Community Empowerment Program (CEP) lærer deltagerne om deres ret til sundhed og deres ret til at være fri for alle former for vold, om hygiejne, og hvordan almindelige sygdomme som diarré og malaria spredes og forebygges. Meget ofte er programmet den første mulighed, de har haft for at lære om disse emner på lokale sprog. De diskuterer også sundhedsrisikoen ved omskæring af piger og børneægteskaber.

Tostans program opfordrer lokalsamfundets medlemmer til at dele den viden, de får om sundhed og menneskerettigheder, med deres sociale netværk og hjælper lokalsamfundene med at koordinere med lokale aktører i sundhedssystemet.

Programmet hjælper også lokalsamfund med at komme i kontakt med hinanden for at diskutere vigtige sundhedsemner og potentielle løsninger. 

Succes i lokalsamfundet

Lokalsamfund leder en række bestræbelser på at forbedre sundheden og samarbejde med tilgængelige ressourcer, og tusindvis af landsbyer har erklæret, at de har opgivet traditionel praksis, som er skadelig for sundheden – omskæring og børneægteskaber.

Lokalsamfund iværksætter endvidere ofte specifikke initiativer for at forbedre børns og mødres sundhed i deres landsbyer. De øger bevidstheden om vigtigheden af vaccinationer og gør en indsats for at forbedre hygiejnen i lokalsamfundet og forebygge sygdomme som malaria. De bygger også lokale sundhedshytter og koordinerer med lokale myndigheder om vaccinationskampagner, og de opfordrer til besøg før og efter fødslen og andre vigtige sundhedstiltag.

Lokalsamfundet leder også sammen med Tostan en stor indsats for at stoppe omskæring og børneægteskaber. Fra 1991 og frem til i dag har knap 6 mio. mennesker, der bor i over 10.000 lokalsamfund i otte afrikanske lande offentligt erklæret at de vil stoppe omskæring og børneægteskaber efter deres direkte eller indirekte deltagelse i Tostans Community Empowerment Program (CEP).

Indsatsen for mødre og børns sundhed, som ledes af lokalsamfundet, har tillige ført til en stigning i antallet af vaccinationer, en stigning i antallet af konsultationer før og efter fødslen og et fald i antallet af børn, der lider af underernæring.

Udvalgte nøgletal

+ 5.7 mio.

Mennesker lever i samfund, der offentligt har erklæret et stop for kvindelig omskæring (2022)

552

Konsultationer før og efter fødslen for kvinder organiseret af CMC’er i Gambia i 2021

1.107

Sundhedsoplysningsaktiviteter udført af CMC’er i Guinea-Bissau i 2021

18.862

Vaccinationer til børn i CEP-samfund i Mali i 2021