Tostans Community Empowerment Programme (CEP)

Kernen i Tostans arbejde er det treårige Community Empowerment Program.

CEP er et uformelt uddannelsesprogram, der fremmer lokalsamfundets udvikling og sociale fremskridt. De fattige landsbyer, der deltager, er kendetegnet ved, at indbyggerne – især kvinderne – aldrig har modtaget nogen form for formel uddannelse på deres modersmål. Der oprettes to klasser i en landsby – en for voksne og en for unge – og gennem 30 måneder, er der undervisning tre gange om ugen i to timer.

Programmets holistiske undervisningsplan, der er udviklet gennem årene, støttes af en veluddannet lokal facilitator og foregår på det lokale sprog. Facilitatoren bor i landsbyen mens programmet gennemføres.

Community Empowerment Programme (CEP) har menneskerettigheder som en hjørnesten i sin tilgang og dækker mange aspekter af trivsel, herunder:

  • Styrkelse af kvinders indflydelse
  • Ligestilling mellem kønnene
  • Ændring af skadelige praksisser som kvindelig omskæring og børneægteskaber
  • Viden og praksis på sundhedsområdet
  • Undervisning i læse-, skrive- og regnefærdigheder
  • God regeringsførelse
  • Økonomisk styrkelse.

Ud over Community Empowerment Programmet etablerer landsbyer, der ønsker at samarbejde med Tostan, en Community Management Committee (CMC).

CMC er ansvarlig for at gennemføre udviklingsprojekter, der er designet af lokalsamfundet. CMC’erne består af 17 demokratisk valgte medlemmer, hvoraf mindst ni skal være kvinder. CMC’ernes arbejde forsætter, når Tostans officielle program i den enkelte landsby, er afsluttet. Under et besøg i Senegal i 2022, lavede danskerne Pelle Hvenegaard og Rene Gundesbøl fire små film, som illustrerer og sætter ord på betydningen af Tostans Community Empowerment Program (CEP) og Community Management Committees (CMC) for den enkelte landsby.

Mød en facilitator fra Tostan, og hør hvordan landsbyer, der deltager i Tostans program, udvikler og realiserer deres egen vision for fremtiden.

Forældres nye viden fra Tostans program giver ny forståelse for børns rettigheder og udvikling – og skaber store positive ændringer i børnenes og hele familiens liv.

Se hvordan viden og læring fra Tostans CEP program spredes via såkaldt ”organized diffusion”.

Kvinders uddannelse, deltagelse og inddragelse via Tostans program er et unikt redskab til at afskaffe landsbyernes fattigdom.

3000

Samfundene har gennemført CEP siden 1997.

+ 10.000

Fællesskaber er forpligtet til at afslutte FGC og børneægteskaber.

+ 30.000

Kvinder valgt til lederstilling

+ 42.000

Mennesker, mest kvinder, forbedrede deres læsefærdigheder

+ 65.000

Børn vaccineret takket være CMC’s oplysningsaktiviteter i 2023

+ 21.000

Kvinder modtog prænatal pleje takket være CMC’s støtte i 2023