Beskyttelse af børn

Hvad er der på spil?

I de lande, hvor Tostan arbejder, er der mange trusler mod børns sunde udvikling. Manglende adgang til uddannelse, børnehandel, børnearbejde, børneægteskaber og omskæring af piger udgør de farligste risici.

Børneægteskaber bringer især pigers sunde udvikling i fare. Når piger bliver gift i en ung alder, er der større risiko for, at de dropper ud af skolen  tidligt, bliver udsat for vold i hjemmet og oplever sundhedsmæssige komplikationer

Hvad gør Tostan?

Gennem vores Community Empowerment Program (CEP)-modul om beskyttelse af børn uddannes hver landsbys Community Management Committees (CMC’er) til at tage fat på de dybe sociale normer og  praksisser, der påvirker børn negativt. Programmet øger bevidstheden om at  respektere børns rettigheder og skabe bæredygtige løsninger, der imødekommer udsatte børns behov.

CMC’erne opretter kommissioner for børnebeskyttelse, som leder lokalsamfundet i arbejdet med at forsvare børns rettigheder og ændre eksisterende sociale normer, der opretholder skadelig praksis. Ud over at lede disse projekter, der omfatter hele lokalsamfundet, griber CMC også direkte ind i tilfælde af børnemishandling.

Tostan succes

Deltagelse i CEP skaber konsensus om vigtigheden af at respektere menneskerettighederne for alle mennesker – kvinder, mænd og børn. Den kollektive afstandtagen til omskæring og børneægteskaber i over 8.000 lokalsamfund i hele Afrika er et eksempel på lokalsamfundenes vellykkede indsats for at beskytte børn.

Andre resultater, som de lokalsamfund Tostan samarbejder med, har opnået inden for børns rettigheder, omfatter: sikrere, renere og sundere levevilkår for talibé-børn (tiggerbørn, som forældrene har overgivet til selvbestaltede koranlærere); forøgelse af antallet af piger i grundskolen; forbedring af spædbørns og børns ernæring; forøgelse af antallet af fødselsregistreringer; skabelse af muligheder for teenagere til at fungere som ledere i samfundet; og betydelig forbedring af uddannelsesoplevelsen for børn, der går i koranskoler.