Tostans impactområder i tekst og tal

Gennem Tostans holistiske uddannelsesmodel – Community Empowerment Program – lærer voksne og unge med ringe eller ingen erfaring med skolegang om deres menneskeret til uddannelse. De får mulighed for at udvikle en vision for deres lokalsamfunds udvikling, og der skabes en dialog om vigtigheden af uddannelse for kvinder og piger, og hvordan deres deltagelse er afgørende for lokalsamfundets succes. På dette grundlag underviser Tostan lokalsamfundets medlemmer i kritisk tænkning, problemløsning, læse- og skrivefærdigheder og talforståelse. Resultatet af Tostans indsats kan måles på mange områder: