Uddannelse

Hvad er der på spil?

Begrænset adgang til uddannelse, især for kvinder og piger, udgør en alvorlig hindring for trivsel og udvikling i mange dele af Afrikas landdistrikter. For voksne og unge, som ikke har haft adgang til formel skolegang, eller som har forladt skolen tidligt, findes der kun få eller ingen uddannelsesressourcer, som kan hjælpe dem med at forstå og navigere i de udfordringer, de står over for.

Mange familier prioriterer stadig at sende drengene i skole og holder pigerne hjemme for at hjælpe med husarbejde, landbrug og pasning af andre søskende.

Uddannelse af piger hjælper ikke kun til at de blive økonomisk uafhængige i fremtiden, men fører også til et fald i mødre- og spædbørnsdødeligheden. Uddannede mødre er mere tilbøjelige til at dele god sundhedspraksis med deres familier og lokalsamfund, og de er mere tilbøjelige til at sende deres egne døtre i skole.

Hvad gør Tostan?

Tostans Community Empowerment Program (CEP) er designet til at give en grundlæggende, styrkende uddannelse til mennesker, der tidligere kun har haft lidt eller ingen formel uddannelse. Det støtter dem i at identificere og arbejde hen imod bedre trivsel – herunder uddannelse til deres familier.

I den sidste fase af Tostans CEP program, Aawde, lærer deltagerne grundlæggende læse- og skrivefærdigheder på deres lokale sprog samt grundlæggende matematiske færdigheder. De lærer at sende og modtage sms’er gennem modulet Mobile Phone for Literacy and Development, som også opfordrer deltagerne til at praktisere og dele deres nyerhvervede læse- og skrivefærdigheder. På samme måde lærer lokalsamfundene gennem modulet Reinforcement of Parental Practices nye måder at støtte deres børn på, som forberedelse til skolen.

Succes i lokalsamfundet

Lokalsamfund omsætter den viden, de lærer under Community Empowerment Program (CEP), til handling og skaber adgang til uddannelse for alle.

Tostans CEP program øger indskrivningen og fastholdelsen af børn i grundskolen, og giver voksne deltagere grundlæggende læse- og skrivefærdigheder.

Den Community Management Committees (CMC), der nedsættes i alle landsbyer, der samarbejder med Tostan, leder initiativer, der sikrer, at piger og drenge bliver indskrevet i skolen. Når en familie overvejer at tage deres barn ud af skolen, mødes CMC medlemmerne med dem for at diskutere andre mulige løsninger. Hvis der ikke er nogen offentlige skoler i området, anmoder de den lokale regering om at bygge en.

Udvalgte nøgletal

+ 42.000

Mennesker, hovedsageligt kvinder, har forbedret deres læsefærdigheder takket være Tostans innovative undervisning i mobiltelefoner (2022)

442

Børn er indskrevet i skole i Mali i 2021 takket være CMC-aktiviteter

56

Radioprogrammer, der styrker CEP-indholdet, er udsendt i Gambia i 2018 (Har vi nyere tal?)